Fibersystem medverkar på Cyberförsvarsdagen 14 februari 2018 .

Programmet genomsyras av aktuella ämnen och inspirerande talare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Med avstamp i den aktuella hotbilden fokuseras Cyberförsvarsdagen på lösningar!

Agenda:

SPELPLANEN (Moderator: Pernilla Rönn, Combitech)

UNDER ATTACK (Moderator: Johan Wiktorin, PwC)

STOPPA ANGRIPAREN (Moderator: Eliza Öberg, Expisoft)

ELEFANTEN I RUMMET (Moderator: Thom Thavenius, Eyeonid Group)

VÄGEN FRAMÅT (Moderator: Andreas Lundgren, IBM)