Det svenska innovationsföretaget Fibersystem, känt för sina unika säkerhetslösningar, har tecknat ett miljonavtal med FMV. Bland kunderna finns förutom Försvarsmakten även Polisen, UD och storföretag som ABB, Bombardier, Vattenfall och Saab.

Fibersystem vann återigen FMV:s stora upphandling och har därmed ett ramavtal fram till 2018 för avlyssningsskyddade PC-datorer, så kallade RöS-PC. Stridsflygplanet JAS 39 Gripen är ett exempel på ett system som kräver extrem säkerhet. Där ingår redundanta system levererade av Fibersystem för hantering av flygdata.

– Det nya avtalet innebär att vi fått en ökad orderingång och vår omsättningstrend pekar starkt uppåt, säger Elise Sjösten, VD.

Fibersystem är ett svenskt, nästan hemligt företag, som har två huvudsakliga affärsområden, Säkra system och Industriell kommunikation. Affärsområdet Säkra system utvecklar och skräddarsyr avlyssningssäkra system åt myndigheter, organisationer och företag som vill behålla sin känsliga information. Det handlar om ingenjörskonst på spetsnivå som skyddar datorer och annan utrustning från avlyssning.

Det andra affärsområdet Industriell kommunikation designar specialgjorda fiberoptiska kommunikationslänkar. Dessa är okänsliga för elektromagnetisk störning och ingår i samhällsviktiga installationer inom energi- och tillverkningsindustri.

– Vi utvecklar system och produkter på en betydligt djupare säkerhetsnivå än brandväggar och antivirusprogram. Vårt system kan jämföras med att köra datorerna i ett kassavalv. Många storföretag, banker och organisationer är inte ens medvetna om allt informationsläckage och hur man skyddar sig emot det. Vi står för kunskap och utveckling som gynnar svensk industri och export och har kunder över hela världen. Insikten om behovet av höjd säkerhet möter vi ofta hos säkerhetsmedvetna företag och organisationer, säger Elise Sjösten.

—-

För ytterligare information, vänligen kontakta Fibersystem:
Thomas Axaeus, Försäljningschef, 0708-33 71 91, thomas.axaeus@fibersystem.com

Om Fibersystem AB
Fibersystem är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och marknadsför produkter för fiberoptisk kommunikation och IT-säkerhet. Produkterna används inom infrastruktur, medicin, säkerhet och industri. Fibersystem är också distributör för världsledande leverantörer som kompletterar företagets egenutvecklade teknik.

www.fibersystem.com