– I ett allt mer digitaliserat samhälle blir IT-säkerheten avgörande för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Att skydda sig och kunderna mot dataintrång blir lika viktigt som att exempelvis larma kontoret, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Rapporten visar att endast hälften av landets företag och organisationer, 52 procent, säger sig vara väl rustade för hot mot IT-säkerheten. Var tionde, elva procent, uppger att de till och med är dåligt förberedda mot IT-angrepp.

Samtidigt uppger så många som tre av fyra företag och organisationer, 76 procent, att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att satsa på IT-säkerhetslösningar framöver. Bara fyra procent menar att de inte kommer att satsa mer på IT-säkerhet framöver.

– Många företag och organisationer investerar just nu i en ökad data- och IT-säkerhet. Målet är att bygga robusta försvar, som bland annat skyddar mot dataintrång och säkerställer hanteringen av uppgifter om kunder och anställda. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft 25 maj blir i sammanhanget viktig för alla slags verksamheter att förhålla sig till, säger Pär Johansson.