Few businesses are well equipped for threats to IT security!

    Only half of all private companies and public organizations consider that they are well equipped for IT security threats. At the same time, significantly more realize that they must invest in IT security solutions in the future. Visma’s report...

Cybersäkerhet i nationens intresse

Fibersystem medverkar på Cyberförsvarsdagen 14 februari 2018 . Programmet genomsyras av aktuella ämnen och inspirerande talare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA). Med avstamp i den...

Cyberattacker är det tredje största hotet mot vårt samhälle

Efter naturkatastrofer och extremväder är det cyberattacker som utgör den största faran för mänskligheten de närmaste fem åren. Det slår World Economic Forum fast i en ny rapport. Cyberattacker och databasstölder har letat sig in på World Economic Forums lista över de...

Cyberattacker de nya kärnvapnen!

Världens länder har lagt ned kapprustningen om kärnvapen. Nu fokuserar de på cybervapen istället, och vi har bara sett toppen av isberget. Vi kan mycket väl vänta oss 60 år av upprustning, säger F-Secures forskningschef Mikko Hyppönen. Läs hela nyheten från Computer...

Fibersystem wins long-standing dispute over patent

Fibersystem won a dispute regarding the patent of a keyboard, a case that went as far as The Supreme Court. “In short, a competitor wrongfully sued us for more than 100 million SEK for patent infringement. This has been an ongoing battle for more than eight...