Få verksamheter väl rustade för hot mot IT-säkerheten

    Bara hälften av alla privata företag och offentliga organisationer anser att de är väl rustade för IT-säkerhetshot. Samtidigt inser betydligt fler att de måste satsa på IT-säkerhetslösningar framöver. Det visar Vismas rapport “Det digitala samhället”,...