Cybersäkerhet i nationens intresse

Fibersystem medverkar på Cyberförsvarsdagen 14 februari 2018 . Programmet genomsyras av aktuella ämnen och inspirerande talare från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA). Med avstamp i den...