HDBaseT över fiber, Fibersystem är först i världen!

Fibersystem har utvecklat en ny fiberoptisk lösning för KVM-förlängning som gör det möjligt med mycket långa avstånd mellan dator och skärm – upp till 80 km. Det är den första produkten i världen i sitt slag som följer HDBaseT-standarden för HDMI-överföring över fiber...